Tomasz Pasiewicz, nasz Partner Zarządzający, skomentował dla Rzeczpospolitej konflikt wokół Polskich Kolei Linowych:

„Transakcje nabycia akcji od podmiotów reprezentujących Skarb Państw mogą się wiązać z większym ryzykiem dla funduszy typu private equity. Warto odnotować, że spółki Skarbu Państwa z reguły nie zawierają takich umów sprzedaży, jakie są praktykowane w sektorze prywatnym, czyli nie godzą się na zawarcie w umowach zapisów dotyczących dzielenia się pewnymi ryzykami prawnymi oraz regulacyjnymi. Natomiast gdy sprzedającym jest podmiot prywatny, daje on w umowie gwarancje korekty ceny, w przypadku gdyby takie ryzyka się zmaterializowały.”

Cały artykuł można przeczytać: http://archiwum.rp.pl/artykul/1387743-Kasprowy-Wierch-wraca-do-panstwa.html