Tomasz Pasiewicz, nasz Partner Zarządzający, skomentował dla Rzeczpospolitej konflikt wokół Polskich Kolei Linowych:

„Transakcje nabycia akcji od podmiotów reprezentujących Skarb Państw mogą się wiązać z większym ryzykiem dla funduszy typu private equity. Warto odnotować, że spółki Skarbu Państwa z reguły nie zawierają takich umów sprzedaży, jakie są praktykowane w sektorze prywatnym, czyli nie godzą się na zawarcie w umowach zapisów dotyczących dzielenia się pewnymi ryzykami prawnymi oraz regulacyjnymi. Natomiast gdy sprzedającym jest podmiot prywatny, daje on w umowie gwarancje korekty ceny, w przypadku gdyby takie ryzyka się zmaterializowały.”

Cały artykuł można przeczytać: http://archiwum.rp.pl/artykul/1387743-Kasprowy-Wierch-wraca-do-panstwa.html

We use cookies to improve the browsing experience. more information

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended. The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Close