W dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Amsterdamie odbyła się konferencja Grupy Corporate Finance International (CFI), której członkiem i udziałowcem jest Saski Partners. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele biur członkowskich z Europy a także zespoły z USA, Kanady, Brazylii oraz Indii. Ze strony Saski Partners udział wzięli Tomasz Pasiewicz oraz Maciej Jaskólski.

Podczas konferencji członkowie omówili perspektywy rozwoju biznesu i integrację wewnątrz Grupy a także przedyskutowali możliwe przyszłe transakcje transgraniczne na rynku fuzji i przejęć.

Na konferencji gościli także przedstawiciele funduszy inwestycyjnych oraz przedsiębiorstw rozważających rozwój poprzez akwizycje, którzy szukają wsparcia i pomysłów wśród członków CFI.

Ponadto, w konferecji uczestniczyli przedstawiciele wiodącego japońskiego butiku inwestycyjnego, który ubiega się o członkostwo w Grupie CFI. Mamy nadzieję, że uzyskanie przez nich statusu członka Grupy CFI pomoże wzmocnić współpracę Saski Partners z japońskimi inwestorami.

Więcej informacji na temat konferencji CFI znajduje się na stronie: http://www.thecfigroup-conferences.com/. Wideo z relacją z konferencji można natomiast znaleźć na stronie: http://thecfigroup.com/NewsEvents/Video.aspx

Kolejna konferencja CFI jest planowana w dniach 9-11 listopada 2016 roku w Lizbonie.

Grupa CFI jest międzynarodowym aliansem strategicznym i kapitałowym wiodących firm doradzających przy transakcjach M&A. Doradcy należący do CFI koncentrują się na obsłudze transakcji o wartości 10 – 200 mln euro. Klientami firm należących do CFI są przedsiębiorstwa rodzinne, spółki giełdowe, fundusze private equity oraz inwestorzy finansowi. Grupę CFI charakteryzuje ścisła współpraca i wymiana informacji między jej członkami, co pozwala nam na zaoferowanie klientom usług w zakresie fuzji i przejęć o w pełni międzynarodowym zasięgu. Jako członek i udziałowiec CFI, Saski Partners zapewnia swoim klientom dostęp do inwestorów na całym świecie i daje możliwość ekspansji na zagranicznych rynkach poprzez akwizycje.​

We use cookies to improve the browsing experience. more information

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended. The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Close