W dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Amsterdamie odbyła się konferencja Grupy Corporate Finance International (CFI), której członkiem i udziałowcem jest Saski Partners. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele biur członkowskich z Europy a także zespoły z USA, Kanady, Brazylii oraz Indii. Ze strony Saski Partners udział wzięli Tomasz Pasiewicz oraz Maciej Jaskólski.

Podczas konferencji członkowie omówili perspektywy rozwoju biznesu i integrację wewnątrz Grupy a także przedyskutowali możliwe przyszłe transakcje transgraniczne na rynku fuzji i przejęć.

Na konferencji gościli także przedstawiciele funduszy inwestycyjnych oraz przedsiębiorstw rozważających rozwój poprzez akwizycje, którzy szukają wsparcia i pomysłów wśród członków CFI.

Ponadto, w konferecji uczestniczyli przedstawiciele wiodącego japońskiego butiku inwestycyjnego, który ubiega się o członkostwo w Grupie CFI. Mamy nadzieję, że uzyskanie przez nich statusu członka Grupy CFI pomoże wzmocnić współpracę Saski Partners z japońskimi inwestorami.

Więcej informacji na temat konferencji CFI znajduje się na stronie: http://www.thecfigroup-conferences.com/. Wideo z relacją z konferencji można natomiast znaleźć na stronie: http://thecfigroup.com/NewsEvents/Video.aspx

Kolejna konferencja CFI jest planowana w dniach 9-11 listopada 2016 roku w Lizbonie.

Grupa CFI jest międzynarodowym aliansem strategicznym i kapitałowym wiodących firm doradzających przy transakcjach M&A. Doradcy należący do CFI koncentrują się na obsłudze transakcji o wartości 10 – 200 mln euro. Klientami firm należących do CFI są przedsiębiorstwa rodzinne, spółki giełdowe, fundusze private equity oraz inwestorzy finansowi. Grupę CFI charakteryzuje ścisła współpraca i wymiana informacji między jej członkami, co pozwala nam na zaoferowanie klientom usług w zakresie fuzji i przejęć o w pełni międzynarodowym zasięgu. Jako członek i udziałowiec CFI, Saski Partners zapewnia swoim klientom dostęp do inwestorów na całym świecie i daje możliwość ekspansji na zagranicznych rynkach poprzez akwizycje.​