W dniach 9-11 listopada 2016 roku w Lizbonie odbyła się konferencja Grupy Corporate Finance International (CFI), której członkiem i udziałowcem jest Saski Partners (http://www.thecfigroup-conferences.com/). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele biur członkowskich z Europy a także zespoły z USA, Kanady, Brazylii oraz Indii. Ze strony Saski Partners udział wzięli Dominik Olszewski i Adam Borowski.

Głównym tematem rozmów był potencjał transgranicznych transakcji na rynku fuzji i przejęć. Uczestnicy konferencji byli zgodni, co do obserwowanych trendów wzrostowych. Saski Partners zaobserwował utrzymujące się zainteresowanie rynkiem polskim inwestorów zagranicznych, ale także coraz częściej zainteresowanie polskich przedsiębiorstw akwizycjami na rynkach Europy Zachodniej.

Kolejna konferencja CFI planowana jest w maju 2017 roku w Monachium.

***

Grupa CFI jest międzynarodowym aliansem strategicznym i kapitałowym wiodących firm doradzających przy transakcjach M&A. Doradcy należący do CFI koncentrują się na obsłudze transakcji o wartości 10 – 200 mln euro. Klientami firm należących do CFI są przedsiębiorstwa rodzinne, spółki giełdowe, fundusze private equity oraz inwestorzy finansowi. Grupę CFI charakteryzuje ścisła współpraca i wymiana informacji między jej członkami, co pozwala nam na zaoferowanie klientom usług w zakresie fuzji i przejęć o w pełni międzynarodowym zasięgu. Jako członek i udziałowiec CFI, Saski Partners zapewnia swoim klientom dostęp do inwestorów na całym świecie i daje możliwość ekspansji na zagranicznych rynkach poprzez akwizycje.​