Dominik Olszewski

Dominik Olszewski

Partner Zarządzający

T: [48] 603 605 555
mail: dominik.olszewski@saskipartners.pl

Saski Partners

ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
+48 22 218 5900

Kontakt:

Saski Partners Sp. z o.o. sp. k.
4 piętro
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa

Tel. +48 22 218 5900
Mail. biuro@saskipartners.pl

Regon: 141061742
NIP: 525-240-35-62
KRS: 0000285571
(XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy)