Saski Partners doradzał spółce Netia S.A. przy zakupie operatora telekomunikacyjnego TK Telekom Sp. z o.o. od PKP S.A.  Strony podpisały umowę przedwstępną, która zakłada nabycie przez Netię100% udziałów w TK Telekom za ponad 221 mln złotych. Transakcja wymaga uzyskania zgód korporacyjnych i administracyjnych.

Netia jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijających się operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Po transakcji Grupa Netia znacznie zwiększy zasięg własnej sieci światłowodowej. TK Telekom posiada około 7,5 tys. km linii światłowodowych w ramach sieci szkieletowej.