Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa przy fuzjach i przejęciach, oraz pracujemy przy transakcjach typu:

 • sprzedaż całych przedsiębiorstw
 • sprzedaż pakietów akcji lub udziałów w spółkach
 • sprzedaż aktywów
 • nabycie spółek (prywatnych lub publicznych)
 • fuzje
 • joint ventures
 • wykupy lewarowane (LBO) lub wykupy menedżerskie (MBO/MBI)

Zakres naszych usług obejmuje opracowanie koncepcji transakcji i identyfikację potencjalnych inwestorów lub celów do przejęcia. Przygotowujemy dokumenty informacyjne, budujemy model finansowy oraz wykonujemy wycenę spółki. Koordynujemy całość procesu transakcyjnego wraz z przeprowadzeniem due diligence i udziałem w negocjacjach.

Doradzamy, jakie instrumenty finansowania rozwoju i bieżącej działalności są optymalne z perspektywy strategii firmy oraz celów właścicieli. Wspieramy przedsiębiorstwa poszukujące najlepszego modelu finansowania wzrostu, jak i spółki realizujące plany naprawcze i restrukturyzacyjne:

 • oferty publiczne akcji
 • finansowanie bankowe
 • emisje obligacji
 • emisje obligacji zamiennych i wymiennych
 • finansowanie mezzanine

Zakres naszych usług obejmuje koordynację działań związanych z przebiegiem transakcji oraz identyfikację potencjalnych źródeł finansowania. W zależności od typu transakcji i potrzeb klienta, zakres prac może obejmować przygotowanie dokumentów informacyjnych, modelu finansowego, opracowanie struktury finansowania oraz udział w negocjacjach z instytucjami finansującymi.

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej obejmuje następujące usługi:

 • analiza sytuacji finansowej spółki
 • opracowanie modelu finansowego
 • symulacja ratingu kredytowego
 • analiza instrumentów finansujących działalność firmy
 • dobór instrumentów finansowych przy restrukturyzacji finansowej
 • pozyskanie ofert na finansowanie dłużne i kapitałowe
 • koordynacja procesu pozyskania kapitału

Wspieramy przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ich rozwoju oraz sposobu jego finansowania. Doradzamy również właścicielom firm przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących pozyskiwania partnerów kapitałowych oraz sprzedaży akcji lub udziałów.

Nasze usługi obejmują:

 • strategiczne doradztwo finansowe
 • analiza opcji rozwojowych
 • wycena spółek i przedsięwzięć inwestycyjnych
 • modele finansowe
 • analiza struktury kapitału
 • relacje inwestorskie dla spółek publicznych

Jak możemy pomóc?