Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa przy fuzjach i przejęciach, oraz pracujemy przy transakcjach typu:

 • sprzedaż całych przedsiębiorstw
 • sprzedaż pakietów akcji lub udziałów w spółkach
 • sprzedaż aktywów
 • nabycie spółek (prywatnych lub publicznych)
 • fuzje
 • joint ventures
 • wykupy lewarowane (LBO) lub wykupy menedżerskie (MBO/MBI)

Zakres naszych usług obejmuje opracowanie koncepcji transakcji i identyfikację potencjalnych inwestorów lub celów do przejęcia. Przygotowujemy dokumenty informacyjne, budujemy model finansowy oraz wykonujemy wycenę spółki. Koordynujemy całość procesu transakcyjnego wraz z przeprowadzeniem due diligence i udziałem w negocjacjach.

Doradzamy, jakie instrumenty finansowania rozwoju i bieżącej działalności są optymalne z perspektywy strategii firmy oraz celów właścicieli. Wspieramy przedsiębiorstwa poszukujące najlepszego modelu finansowania wzrostu, jak i spółki realizujące plany naprawcze i restrukturyzacyjne:

 • oferty publiczne akcji
 • finansowanie bankowe
 • emisje obligacji
 • emisje obligacji zamiennych i wymiennych
 • finansowanie mezzanine

Zakres naszych usług obejmuje koordynację działań związanych z przebiegiem transakcji oraz identyfikację potencjalnych źródeł finansowania. W zależności od typu transakcji i potrzeb klienta, zakres prac może obejmować przygotowanie dokumentów informacyjnych, modelu finansowego, opracowanie struktury finansowania oraz udział w negocjacjach z instytucjami finansującymi.

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej obejmuje następujące usługi:

 • analiza sytuacji finansowej spółki
 • opracowanie modelu finansowego
 • symulacja ratingu kredytowego
 • analiza instrumentów finansujących działalność firmy
 • dobór instrumentów finansowych przy restrukturyzacji finansowej
 • pozyskanie ofert na finansowanie dłużne i kapitałowe
 • koordynacja procesu pozyskania kapitału

Wspieramy przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ich rozwoju oraz sposobu jego finansowania. Doradzamy również właścicielom firm przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących pozyskiwania partnerów kapitałowych oraz sprzedaży akcji lub udziałów.

Nasze usługi obejmują:

 • strategiczne doradztwo finansowe
 • analiza opcji rozwojowych
 • wycena spółek i przedsięwzięć inwestycyjnych
 • modele finansowe
 • analiza struktury kapitału
 • relacje inwestorskie dla spółek publicznych

Jak możemy pomóc?

We use cookies to improve the browsing experience. more information

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended. The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Close