Catalina Investment Sp. z o.o. zrefinansowała kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku BPH na budowę budynku biurowego. Deweloper dostosował strukturę finansowania do bieżących wymogów projektu, uzyskując wydłużenie okresu finansowania. Przy okazji optymalizacji finansowania dłużnego, dostosowaniu uległa także pierwotna transakcja zabezpieczenia ryzyka zmienności stóp procentowych.

Catalina Investment jest deweloperem oraz właścicielem budynku biurowego Catalina Office Center w Warszawie. Firmy należące do Grupy Catalina to deweloperzy działający od kilku lat na rynku warszawskim.

Saski Partners był doradcą finansowym Catalina Investment.