W maju 2021 zespół Saski Partners zasilił doświadczony menadżer Piotr Chorzewski, który objął pozycję Partnera w naszej firmie. Piotr posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich m,in. w firmach z sektora telekomunikacji, logistyki, handlu detalicznego, w tym ponad dziesiecioletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, które zdobył w polsce oraz Finlandii podczas pracy w Danske Bank, a także współzakładając a następnie zarządzając Grupą Taaleri. Specjalizuje się w transakcjcach w branży spożywczej oraz przetwórstwa przemysłowego.