Wiodący doradca finansowy dla przedsiębiorstw

Saski Partners jest niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw założoną w 2007 roku przez zespół bankowców inwestycyjnych z międzynarodowym doświadczeniem, którzy pracowali wcześniej w Schroders i Citigroup. Firma świadczy swoje usługi w Polsce i na terenie innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Saski Partners specjalizuje się w doradztwie przy fuzjach i przejęciach oraz pomaga organizować finansowanie kapitałowe oraz finansowanie dłużne, zarówno bankowe jak i na rynku instrumentów dłużnych. Firma doradza również przedsiębiorstwom przy restrukturyzacji finansowej, budowie finansowych strategii rozwoju oraz wycenie firm.