Disclaimer

Informacje i dane zawarte na stronie internetowej Saski Partners Sp. z o.o. sp. k. mają na celu przedstawienie ogólnej informacji o Spółce, a nie świadczenie usług doradztwa finansowego. Saski Partners Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji oraz danych podanych na swojej stronie internetowej. Saski Partners Sp. z o.o. sp.k. nie bierze odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z faktu wykorzystania informacji oraz danych znajdujących na stronie internetowej. Wszelkie znaki firmowe i towarowe, fotografie, ilustracje, chronione są prawem autorskim i przynależą do firm właściwych, a ich użycie na stronie ma na celu udokumentowanie i uwiarygodnienie działalności Saski Partners Sp. z o.o. sp.k. Trwałe powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiału graficznego wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Saski Partners Sp. z o.o. sp.k.

We use cookies to improve the browsing experience. more information

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended. The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Close