Opis transakcji:

W 2014 roku Saski Partners doradzał SMT Software przy wyborze instrumentów finansowania dalszego rozwoju. Saski Partners zarekomendował pozyskanie finansowania  poprzez emisję obligacji średnioterminowych. Emisję przeprowadziło biura maklerskie NWAI.

 

Rok:  2014

Wartość:  15 mln PLN

Sektor: IT

Pozostałe transakcje