Opis transakcji:

W 2010 roku Saski Partners doradzał spółce Dolnośląskie Surowce Skalne przy przeprowadzaniu pierwszej oferty publicznej akcji (IPO). DSS pozyskał z rynku 41 milionów złotych.

DSS specjalizuje się w wydobyciu i produkcji kruszyw wykorzystywanych w budownictwie drogowym.

Rok:  2010

Wartość:  41 mln PLN

Sektor:   surowce

Pozostałe transakcje