Opis transakcji:

Saski Partners doradzał funduszowi Griffin Real Estate przy nabyciu nieruchomości od będących w likwidacji Zakładów Graficznych Dom Słowa Polskiego. Transakcja kupna została sfinalizowana w czerwcu 2014 roku, a jej wartość wyniosła 45 milionów złotych.

 

Rok:  2014

Wartość:  45 mln PLN

Sektor: nieruchomości

Pozostałe transakcje