Opis transakcji:

W 2010 Saski Partners doradzał amerykańskiemu funduszowi Eton Park przy przejęciu dystrybutora prasy Ruch.
Saski Parners wspierał fundusz i grupę menedżerów przy zakupie od Skarbu Państwa kontrolnego pakietu akcji Ruchu, a następnie przy publicznym wezwaniu do sprzedaży akcji i wycofaniu spółki z Giełdy Papierów Wartościowych.

Rok:  2010

Wartość:  629 mln PLN

Sektor: handel detaliczny

Pozostałe transakcje