Opis transakcji:

W 2010 Saski Partners doradzał amerykańskiemu funduszowi Eton Park przy przejęciu dystrybutora prasy Ruch.
Saski Parners wspierał fundusz i grupę menedżerów przy zakupie od Skarbu Państwa kontrolnego pakietu akcji Ruchu, a następnie przy publicznym wezwaniu do sprzedaży akcji i wycofaniu spółki z Giełdy Papierów Wartościowych.

Rok:  2010

Wartość:  629 mln PLN

Sektor: handel detaliczny

Pozostałe transakcje

We use cookies to improve the browsing experience. more information

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended. The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Close