Opis transakcji:

W 2012 roku Saski Partners doradzał poznańskiej firmie Koncept WS przy pozyskaniu finansowania na zakup gruntów i budowę obiektów handlowych. Firma pozyskała finansowanie w wyniku realizacji programu emisji obligacji średnioterminowych (12 – 24 miesięcy) o wartości 20 milionów złotych. Emisję przeprowadziło biura maklerskie NWAI.

Rok:  2012

Wartość:  20 mln PLN

Sektor: budownictwo

Pozostałe transakcje