Opis transakcji:

W 2013 roku Saski Partners doradzał firmie Galeon przy optymalizacji bilansu i zmianie struktury finansowania dłużnego dostosowując je do potrzeb rozwojowych spółki i inwestycji. W efekcie Galeon zastąpił krótkoterminowe pożyczki zaciągnięte w trzech bankach 10-letnim kredytem na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz 3-letni kredytem na finansowanie majątku obrotowego. Projekt o wartości 21 miliona złotych został zrealizowany wspólnie z Deutsche Bank.

Galeon jest jednym z wiodących producentów jachtów luksusowych.

Rok:  2013

Wartość:  21 mln PLN

Sektor: produkcja przemysłowa

Pozostałe transakcje

We use cookies to improve the browsing experience. more information

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended. The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Close