Opis transakcji:

W 2013 roku Saski Partners doradzał firmie Galeon przy optymalizacji bilansu i zmianie struktury finansowania dłużnego dostosowując je do potrzeb rozwojowych spółki i inwestycji. W efekcie Galeon zastąpił krótkoterminowe pożyczki zaciągnięte w trzech bankach 10-letnim kredytem na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz 3-letni kredytem na finansowanie majątku obrotowego. Projekt o wartości 21 miliona złotych został zrealizowany wspólnie z Deutsche Bank.

Galeon jest jednym z wiodących producentów jachtów luksusowych.

Rok:  2013

Wartość:  21 mln PLN

Sektor: produkcja przemysłowa

Pozostałe transakcje