Opis transakcji:

W 2012 roku Saski Partners doradzał Grupie Platan w negocjacjach związanych ze zmianą warunków i wydłużeniem terminu spłaty kredytu w wysokości 14 mln EUR na finansowanie nieruchomości biurowej, pierwotnie udzielonego w 2002 roku. Termin spłaty kredytu przypadający na koniec 2012 roku został przedłużony, a warunki kredytu dostosowane do wymagań projektu.

 

Rok:  2012

Wartość:  14 mln EUR

Sektor: nieruchomości

Pozostałe transakcje