Opis transakcji:

W 2015 roku Saski Partners doradzał Platan Group przy refinansowaniu i pozyskaniu dodatkowych środków na modernizację budynku biurowego 2000 Plaza przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Projekt refinansowania został przeprowadzony przy założeniu pełnej rekomercjalizacji budynku.

Saski Partners, wspólnie ze spółką, przygotował model finansowy oraz przedstawił projekt bankom. Projekt o wartości 15,5 miliona euro został zrealizowany wspólnie z Alior Bank.

Rok:  2015

Wartość:  15,5 mln EUR

Sektor:  nieruchomości

Pozostałe transakcje