W 2014 roku Saski Partners doradzał Catalina Investment przy refinansowaniu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku BPH na budowę budynku biurowego. Saski Partners pomógł deweloperowi dostosować strukturę finansowania do bieżących wymogów projektu, uzyskując wydłużenie okresu finansowania. Przy okazji optymalizacji finansowania dłużnego, dostosowaniu uległa także pierwotna transakcja zabezpieczenia ryzyka zmienności stóp procentowych.

Catalina Investment jest deweloperem oraz właścicielem budynku biurowego Catalina Office Center w Warszawie. Firmy należące do Grupy Catalina to deweloperzy działający od kilku lat na rynku warszawskim.

Rok:  2014

Wartość:  33 mln EUR

Sektor: nieruchomości

Pozostałe transakcje