W 2014 roku Saski Partners doradzał Catalina Investment przy refinansowaniu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku BPH na budowę budynku biurowego. Saski Partners pomógł deweloperowi dostosować strukturę finansowania do bieżących wymogów projektu, uzyskując wydłużenie okresu finansowania. Przy okazji optymalizacji finansowania dłużnego, dostosowaniu uległa także pierwotna transakcja zabezpieczenia ryzyka zmienności stóp procentowych.

Catalina Investment jest deweloperem oraz właścicielem budynku biurowego Catalina Office Center w Warszawie. Firmy należące do Grupy Catalina to deweloperzy działający od kilku lat na rynku warszawskim.

Rok:  2014

Wartość:  33 mln EUR

Sektor: nieruchomości

Pozostałe transakcje

We use cookies to improve the browsing experience. more information

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended. The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

Close