Opis transakcji:

W 2012 roku Saski Partners doradzał firmie Brilum przy restrukturyzacji zadłużenia kredytowego. W wyniku przeprowadzonego procesu krótkoterminowe zadłużenie kredytowe wobec banków zostało zastąpione 3-letnim finansowaniem w wysokości 50 milionów złotych.

Brilum jest jednym z największych, polskich producentów i dostawców wysokiej jakości produktów oświetleniowych.

Rok:  2011

Wartość:  50 mln PLN

Sektor: produkcja przemysłowa

Pozostałe transakcje