Opis transakcji:

Saski Partners doradzał udziałowcom firmy Allcom z Gdynii przy sprzedaży spółki. Allcom jest  jedną z wiodących firm spedycyjnych w Polsce. Saski Partners koordynował proces pozyskiwania ofert, dokonał ich weryfikacji, oraz wspomagał właścicieli w negocjacjach. Ostatecznie w maju 2016 została podpisana umowa sprzedaży akcji na rzecz funduszu Hili Ventures z Malty, a we wrześniu 2016 transakcja została sfinalizowana po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Rok:  2016

Wartość:  nie ujawniona

Sektor:  transportowy

Pozostałe transakcje