Opis transakcji:

Saski Partners doradzał udziałowcom firmy Mobiltek przy sprzedaży spółki. Mobiltek jest  właścicielem spółki Dotpay, jednego z liderów polskiego rynku obsługi płatności elektronicznych. Saski Partners koordynował proces pozyskiwania ofert, dokonał ich weryfikacji, oraz wspomagał właścicieli w negocjacjach. Ostatecznie w grudniu 2015 została podpisana umowa sprzedaży akcji na rzecz funduszu MCI Private Ventures, a w marcu 2016 transakcja została sfinalizowana po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wartość transakcji to 116 milionów złotych.

 

Rok:  2016

Wartość:  116 mln PLN

Sektor:  finansowy

Pozostałe transakcje