Opis transakcji:

Saski Partners pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego sprzedających przy transakcji sprzedaży większościowego pakietu udziałów w Renters Sp. z o.o. na rzecz funduszu Enterprise Investors. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Renters Sp. z o.o., powstała w 2018 roku, to lider i najdynamiczniej rozwijająca się firma w Polsce, zajmująca się zarządzaniem nieruchomości przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy. Na dzień transakcji firma zarządzała ponad 2.000 mieszkań i apartamentów zlokalizowanych w kluczowych regionach turystycznych i miastach Polski. W 2022 r. Renters wygenerowała łączne przychody z rezerwacji na poziomie 130 milionów PLN.

Enterprise Investors to jedna z największych firm private equity w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzająca kilkoma funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym z największych w regionie, która od roku 1990 z sukcesem zainwestowała 2,2 mld EUR w 153 spółki.

 

Rok:  2023

Wartość:  nie ujawniona

Sektor: zarządzanie nieruchomościami

Pozostałe transakcje