Opis transakcji:

Saski Partners doradzał właścicielom/ założycielom Spółki specjalizującej się w automatyzacji procesów logistyki wewnętrznej w sprzedaży 25% udziałów w Spółce na rzecz holdingu inwestycyjnego.

Rok:  2020

Wartość:  nie ujawniona

Sektor: produkcja przemysłowa

Pozostałe transakcje