Opis projektu:

Saski Partners przeprowadził dla zarządu Banku Pocztowego analizę opcji rozwojowych.

 

Rok:  2009

Wartość:  nie ujawniona

Sektor:  bankowy

Pozostałe transakcje