Opis transakcji:

W 2009 roku Saski Partners doradzał PKO BP przy odkupie mniejszościowego pakietu akcji PKO TFI od Credit Suisse Asset Management. Saski Partners doradzał w wycenie spółki oraz wydał fairness opinion na użytek transakcji.

Rok:  2009

Wartość:  130 mln PLN

Sektor:  finansowy

Pozostałe transakcje