Opis transakcji:

Saski Partners doradzał Marcinowi Szulwińskiemu, udziałowcowi i prezesowi zarządu Grupy Nowy Szpital przy pozyskiwaniu finansowania na wykup nienależących do niego 50% akcji spółki.

Saski Partners zaproponował, aby wykup drugiego udziałowca został sfinansowany częściowo długiem, a częściowo przez inwestorów kapitałowych w ramach transakcji pre-IPO. Ze względu na trudne warunki rynkowe, transakcja została zrealizowana w części wykupu lewarowanego, z zamiarem umożliwienia całkowitego wyjścia drugiego udziałowca  po przeprowadzeniu w przyszłości IPO Grupy Nowy Szpital.

 

Rok:  2015

Wartość:  nie ujawniona

Sektor:  Ochrona zdrowia

Pozostałe transakcje