Wonga Worldwide Limited (in administration) zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w swojej polskiej spółce zależnej, wonga.pl. Inwestorem wyłonionym w konkurencyjnym procesie została polska Grupa Kruk SA. 

Wonga.pl jest firmą udzielającą pożyczki online. Kruk SA jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami.

Saski Partners był wyłącznym doradcą finansowym sprzedającego.