Saski Partners doradzał renomowanemu europejskiemu bankowi przy sprzedaży portfela kredytów hipotecznych denominowanych w PLN.